Kutoa vyeti vya kitaaluma

Mahitaji: Fomu ya kuruhusu kuondoka

Malipo: Shilingi 2,500 ya sherehe za mahafali

Wakati Maalum: Kati ya miezi 3 ya Sherehe ya Mahafali