Kufunza na kutahini

Mahitaji: Kukubalika, kusajiliwa katika kozi na kuhudhuria madarasa. Dhibitisho la kulipa karo na ada zingine

Malipo:  Ada za kusoma kulingana na karo zilizoagizwa

Wakati Maalum:  Kuambatana na mpangilio wa muhula